Kunst van het loslaten

het leven is een zegen
het leven is een tocht
waarvoor je zonder het te weten
wel een kaartje hebt gekocht

het leven kan zo hard zijn
en soms geeft het leven kracht
als je je hart weer voelt herstellen
en je het zelf niet had verwacht

want je wilt alleen gelukkig zijn
je wilt niet langer meer die woorden
voor wat je diep van binnen voelt
je hebt het altijd goed bedoeld
laat het maar gaan

het leven kan een test zijn
of een opdracht heel misschien
waarvan je antwoorden pas vindt
als je je diepste wens laat zien

en het leven kan een kunst zijn
maar soms geeft het leven niets
om hoe jij op de vluchtstrook rijdt
trillend, bevend op je fiets

want je wilt alleen gelukkig zijn
je wilt niet langer meer de zinnen
voor alle rotzooi om je heen
en hoe jij soms ineens verdween
laat het maar gaan

het leven kan zo zacht zijn
en kwetsbaar bovendien
als je je tranen voelt ontsnappen
en iets van wonder hebt gezien

het leven kan zo lief zijn
en soms is het dat ook niet
wanneer je door de angsten in je hart
voor jezelf geen uitweg ziet

want je wilt alleen gelukkig zijn
en niet langer dat verhaal
maar een paragraaf, de titel
of alleen het eerste woord
wat nog door niemand is gehoord
laat het maar gaan

maar schrijf je regels, voedt die zinnen
en de gedachte mettertijd
van ook al raak je alles kwijt
er één conclusie is, misschien
ik heb mijzelf laten zien en voel me vrij

© Jelle IJntema