Artist statement

Mijn werk als fotograaf & kunstenaar komt voor uit een behoefte om mooie momenten te zien, mee te maken, te voelen en vast te leggen. Momenten die een bepaalde schoonheid en emotie in zich dragen die anders mogelijk niet gezien en of erkend wordt. Door daar bewust op te focussen laat ik de toeschouwer een wereld zien die ook bestaat. Die echt is.

Een wereld die gebouwd is door de verschillende gezichten en/of karakters van onze innerlijke belevingswereld. Die de veelzijdigheid toont van onze innerlijke gezichten en emoties, emoties die we allemaal voelen. Door verschillende kunstvormen zoals: fotografie, gedichten, gesprekken, muziek, 3D en andere kunstvormen te gebruiken maak ik die wereld zichtbaar en toegankelijker. Met als doel dat we erover kunnen praten, ermee kunnen werken en daardoor verbinding vinden met onszelf en de ander kunnen vinden.

Om ervoor te zorgen dat mijn werk een unieke zeggingskracht heeft zoek ik bij het maken naar een bepaalde kwetsbaarheid, naaktheid. Zowel in mij als in het landschap of de mensen waar ik mee werk. Anderzijds zoek ik naar een zekere afstand om zo een beeld, gedicht of kunstwerk kneedbaar te laten voor de kijker waardoor er een eigen interpretatie kan plaatsvinden.

Kunst maken om te laten zien, te laten ervaren en met compassie een plek te geven aan alles wat in ons zit, de kunstwerken die we allemaal zijn. Hoe dat vertrekpunt ruimte geeft voor een goed gesprek. Hoe we allemaal samen leven in het grootste kunstwerk dat er is: leven!

Mijn werk is ook daar een eerbetoon daaraan geworden: leven en samen-leven.

Jelle IJntema